ჩვენს შესახებ

შპს ფონ ჯორჯია არის სამშენებლო კომპანია, რომელსაც   მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქვეყნის სამშენებლო სფეროში ვასრულებთ სამშენებლო-სარემონტო–სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს ხარისხის კონტროლის სრული დაცვით, რაც განპირობებულია კომპანიის მრავალწლიანი გამოცდილებით, და პროფესიონალიზმით.

კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საპროექტო, სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების შესრულება თანამედროვე, მასალებისა და უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

კომპანია უზრუნველყოფს მშენებლობის მაღალ ხარისხსა და ჩაბარების ვადების დაცვას.